+32 2 643 78 48

Berichten getagd ‘Verschoonbaarheid’

Verschoonbaarheid in geval van faillissement

Verschoonbaarheid is het mechanisme waarmee de rechtbank van koophandel de schulden kan “kwijtschelden” van een handelaar die zijn activiteiten als natuurlijke persoon uitoefent en die “ongelukkig en te goeder trouw” is geweest. De gefailleerde die verschoonbaar wordt verklaard, kan na de afsluiting van het faillissement niet worden vervolgd voor schulden die hij vóór de uitspraak…

Lees meer