We kunnen er onmogelijk omheen: de Brusselse handelaars draaien minder omzet door de veiligheids- en mobiliteitsproblemen waar Brussel momenteel mee te kampen heeft. Maar dat wil nog niet zeggen dat het kalf verdronken is! Een alternatief dat inspeelt op de behoeften van de moderne consument, is producten aanbieden via meerdere verkoopkanalen. We hebben het hier…

Lees meer

FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 23.05.2016), heeft het artikel 77/1 § 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast, voor wat betreft de economische werkloosheid voor bedienden.  De wet bevestigt in de eerste plaats dat de onderneming…

Lees meer

Frieten, chocolade, speculaas … Allemaal heel lekker, maar het is de spruit die onze trots en onze genegenheid voor Brussel mag vertegenwoordigen. Dit initiatief wil het imago van onze geliefde hoofdstad weer opkrikken na de aanslagen, zowel binnen als buiten de landsgrenzen.   De slogan van het project, ‘Sprout to be Brussels’, speelt met de woorden…

Lees meer