RSZ

Minnelijk afbetalingsplan RSZ

Wat is het?

Indien u te kampen heeft met tijdelijke betalingsmoeilijkheden, kan de RSZ u een minnelijk afbetalingsplan toestaan. Het afbetalingsplan bestaat uit een bepaald aantal maandelijkse aflossingen en heeft betrekking op de volledige schuld. De RSZ zal in overleg met u de afbetalingstermijn bepalen.

Hoe doet u een aanvraag?

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, hoeft u enkel het aanvraagformulier hieronder in te vullen.

Als de RSZ vragen of opmerkingen heeft bij uw aanvraag, zal een medewerk(st)er contact met u opnemen binnen een termijn van twee werkdagen. U kunt het antwoord verwachten binnen een termijn van tien werkdagen.

Wat zijn de voordelen van een dergelijk plan?

U kunt uw schuld aflossen aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo wordt u niet gedagvaard voor de bevoegde rechtbanken met alle nadelen van dien, zoals een bijkomende aanrekening van gerechtskosten. Indien u het toegestane plan naleeft, kunt u uw economische activiteiten normaal voortzetten. Het feit of u het plan naleeft wordt in rekening gebracht bij het uitreiken van de attesten inschrijving voor overheidsopdrachten, en bij de analyse van de beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van de inhoudingen op facturen.

Het verkrijgen van een dergelijk afbetalingsplan betekent niet dat u vrijgesteld wordt van de toepassing van de sancties die de wet voorziet in geval van laattijdige betaling, zoals bijdrageopslagen en intresten. U hebt er alle belang bij om het aantal vervaldagen zo veel mogelijk te beperken omdat er verwijlintresten berekend worden zolang er bijdragen verschuldigd zijn.

Wettelijke basis

De modaliteiten voor het toekennen van een minnelijk akkoord zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 13 juli 2007 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 (B.S. van 10 september 2007 .pdf - Nieuw venster).

Onze contactgegevens

U kunt de cel Minnelijke afbetalingsplannen elke werkdag bereiken tussen 8.30 uur en 17.00 uur op het nummer 02 509 20 44. U kunt uw vraag ook opsturen per e-mail of per fax.
E-mail: plan@rsz.fgov.be
Fax: 02 509 21 19

Laat een reactie achter