“Bemiddeling” is een vrijwillig en vertrouwelijk proces van conflictoplossing waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Hij moet de partijen helpen om een weloverwogen en billijke overeenkomst af te sluiten die tegemoet komt aan de belangen en behoeften van alle belanghebbenden. De term bemiddeling kan op verschillende manieren worden ingevuld: ombudsman, schuldbemiddeling, interne klantenservice… Maar bemiddeling in de zin van de wet is bepaald in het Gerechtelijk Wetboek en volgt een strikte procedure. Bemiddeling die gebeurt via een deskundig bemiddelaar garandeert de rechtszekerheid van de verbintenissen die tijdens het proces worden gemaakt. Het uiteindelijke doel van bemiddeling is een overeenkomst afsluiten die een einde stelt aan het geschil. De meestal schriftelijke bemiddelingsovereenkomst bevestigt wat tussen de partijen is overeengekomen. Naast de bovenvermelde voordelen, is bemiddeling goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure.

Tip:

Zoals reeds gezegt, biedt de bemiddeling het voordeel dat het vertrouwelijk is; het is ook goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure. Bovendien kunnen de bestaande handelsbetrekkingen tussen de conflicterende partijen in stand worden gehouden.

Meer informatie hier en in het magazine Brussel Metropool van Januari, pagina 48

Laat een reactie achter