Verlenging met een kwartaal van de steunmaatregelen voor de sociaaleconomische actoren die getroffen zijn door de terroristische aanslagen. In april jl., een maand na de terroristische aanslagen in Brussel, had de federale regering tien maatregelen goedgekeurd om de economische en culturele activiteit in Brussel te ondersteunen. Deze week heeft de regering beslist om deze maatregelen…

Lees meer

Na de dramatische gebeurtenissen van de laatste weken is het economische evenwicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk getroffen. De Brusselse Regering, bewust van de ernst van de situatie, heeft duidelijke maatregelen genomen om de meest verzwakte sectoren te helpen. Het is in dit kader dat het aan de gewestelijke financieringspool de opdracht heeft gegeven…

Lees meer

“Bemiddeling” is een vrijwillig en vertrouwelijk proces van conflictoplossing waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Hij moet de partijen helpen om een weloverwogen en billijke overeenkomst af te sluiten die tegemoet komt aan de belangen en behoeften van alle belanghebbenden. De term bemiddeling kan op verschillende manieren…

Lees meer

U kunt via een minnelijke invordering een regeling treffen met de RSZ, op voorwaarde dat uw schulden binnen een termijn van 2 jaar worden betaald. De maatregel wil werkgevers ook de kans bieden om tijdelijke betalingsproblemen op te vangen zonder daarvoor naar de rechter te moeten stappen en de daaraan verbonden juridische kosten te moeten…

Lees meer