FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 23.05.2016), heeft het artikel 77/1 § 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast, voor wat betreft de economische werkloosheid voor bedienden.  De wet bevestigt in de eerste plaats dat de onderneming…

Lees meer

Persmededeling van 22/04/2016 Kris Peeters “Uit de cijfers van de RVA blijkt dat er sinds de aanslagen tot nog toe 2.700 aangiften van tijdelijke werkloosheid door overmacht waren vanwege 1.020 verschillende werkgevers, alles samen 23.000 werknemers. De werkloosheidsbureaus van de RVA behandelden sinds de aanslagen 1.944 dossiers, stuk voor stuk met gunstig gevolg. In normale…

Lees meer

“Bemiddeling” is een vrijwillig en vertrouwelijk proces van conflictoplossing waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Hij moet de partijen helpen om een weloverwogen en billijke overeenkomst af te sluiten die tegemoet komt aan de belangen en behoeften van alle belanghebbenden. De term bemiddeling kan op verschillende manieren…

Lees meer

Een zelfstandige activiteit uitoefenen houdt niet noodzakelijkerwijs in dat u alle recht op werkloosheid verliest. Als u zelfstandige bent geworden na ontslag, behoudt u uw rechten op werkloosheid op basis van uw vroegere tewerkstelling als werknemer, na minstens 6 maanden en voor een maximumperiode van 15 jaar. Met andere woorden, om uw rechten op werkloosheidsuitkering…

Lees meer

U kunt via een minnelijke invordering een regeling treffen met de RSZ, op voorwaarde dat uw schulden binnen een termijn van 2 jaar worden betaald. De maatregel wil werkgevers ook de kans bieden om tijdelijke betalingsproblemen op te vangen zonder daarvoor naar de rechter te moeten stappen en de daaraan verbonden juridische kosten te moeten…

Lees meer

Bij gebrek aan werk, kon een onderneming in moeilijkheden een werknemer tijdelijk op inactiviteit zetten. In dat geval krijgt de werknemer een werkloosheidsuitkering voor de dagen dat hij niet werkt. In de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016, heeft de Commissie Sociale Zaken op 13 april 2016 een aanpassing van de regelgeving goedgekeurd.…

Lees meer

7 april 2016 Om de winkeliers, restaurant- en caféhouders te ondersteunen, die moeilijkheden ondervinden door de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem, heeft Minister Willy Borsus beslist ombetalingsfaciliteiten toe te kennen. De maatregel geldt enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep, wiens onderneming tot de horeca- of handelssector behoort en waarvan de exploitatiezetel zich…

Lees meer