Verlenging met een kwartaal van de steunmaatregelen voor de sociaaleconomische actoren die getroffen zijn door de terroristische aanslagen. In april jl., een maand na de terroristische aanslagen in Brussel, had de federale regering tien maatregelen goedgekeurd om de economische en culturele activiteit in Brussel te ondersteunen. Deze week heeft de regering beslist om deze maatregelen…

Lees meer

We kunnen er onmogelijk omheen: de Brusselse handelaars draaien minder omzet door de veiligheids- en mobiliteitsproblemen waar Brussel momenteel mee te kampen heeft. Maar dat wil nog niet zeggen dat het kalf verdronken is! Een alternatief dat inspeelt op de behoeften van de moderne consument, is producten aanbieden via meerdere verkoopkanalen. We hebben het hier…

Lees meer

FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 23.05.2016), heeft het artikel 77/1 § 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast, voor wat betreft de economische werkloosheid voor bedienden.  De wet bevestigt in de eerste plaats dat de onderneming…

Lees meer

Frieten, chocolade, speculaas … Allemaal heel lekker, maar het is de spruit die onze trots en onze genegenheid voor Brussel mag vertegenwoordigen. Dit initiatief wil het imago van onze geliefde hoofdstad weer opkrikken na de aanslagen, zowel binnen als buiten de landsgrenzen.   De slogan van het project, ‘Sprout to be Brussels’, speelt met de woorden…

Lees meer

Persmededeling van 22/04/2016 Kris Peeters “Uit de cijfers van de RVA blijkt dat er sinds de aanslagen tot nog toe 2.700 aangiften van tijdelijke werkloosheid door overmacht waren vanwege 1.020 verschillende werkgevers, alles samen 23.000 werknemers. De werkloosheidsbureaus van de RVA behandelden sinds de aanslagen 1.944 dossiers, stuk voor stuk met gunstig gevolg. In normale…

Lees meer

Na de dramatische gebeurtenissen van de laatste weken is het economische evenwicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk getroffen. De Brusselse Regering, bewust van de ernst van de situatie, heeft duidelijke maatregelen genomen om de meest verzwakte sectoren te helpen. Het is in dit kader dat het aan de gewestelijke financieringspool de opdracht heeft gegeven…

Lees meer

BECI stelt een reeks hulpmiddelen ter beschikking van ondernemingen die hun veerkracht willen opdrijven. Die hulpmiddelen werden ontwikkeld binnen het project ResilieNtWEB en bieden ondernemingen de kans om nieuwe economische modellen en strategieën op basis van eco-innovatie te verkennen, te evalueren en te ontwikkelen. Heel wat ondernemingen hebben het moeilijk in de huidige economische en…

Lees meer

“Bemiddeling” is een vrijwillig en vertrouwelijk proces van conflictoplossing waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Hij moet de partijen helpen om een weloverwogen en billijke overeenkomst af te sluiten die tegemoet komt aan de belangen en behoeften van alle belanghebbenden. De term bemiddeling kan op verschillende manieren…

Lees meer