logo SRIB_nlNa de dramatische gebeurtenissen van de laatste weken is het economische evenwicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk getroffen.

De Brusselse Regering, bewust van de ernst van de situatie, heeft duidelijke maatregelen genomen om de meest verzwakte sectoren te helpen. Het is in dit kader dat het aan de gewestelijke financieringspool de opdracht heeft gegeven om financiële crisisproducten na de aanslagen uit te werken om de Brusselse ondernemingen in moeilijkheden te ondersteunen.

Concreet, in functie van de grootte van de onderneming, zijn twee crisisproducten beschikbaar: enerzijds, voor de zelfstandigen en de zeer kleine ondernemingen, een toekenning van investeringskredieten van maximum 20.000 euros aan een verlaagde rentevoet en anderzijds, voor de zeer grote ondernemingen, kredieten tot maximum 200.000 euros.

 

1/ Crisiskrediet « microfinance »: leningen van maximum 20.000 €

Voor wie ?

Voor elke onderneming/ zeer kleine ondernemingen bij wie vanaf oktober 2015 tot april 2016 (op basis van de BTW-aangiften) een vermindering van 30% van de omzet werd geconstateerd.

Een onderneming kan hiervan genieten tot 31/12/2016.

Kredietmodaliteiten ?

 • Investeringskrediet: maximum 20.000 €.
 • Doelstelling: geldmiddelen (een optimaal werkkapitaal te verzekeren)
 •  Rentevoet: 2 %
 • Vrijstelling in kapitaal:  de vrijstelling wordt maar toegestaan tot 31/12/2016.
 • Terugbetalingsduur: 1 tot 3 jaar (de vrijstellingsperiode inbegrepen).
 • Financiële analyse en begeleiding van de onderneming door Brupart, dochtermaatschappij van de GIMB groep.
 • Waarborg toegestaan door het Brussels waarborgfonds
 • Duur van de waarborg van het Brussels waarborgfonds = duur van het krediet van Brupart

 

2/ Crisiskrediet voor leningen hoger dan 20.000 €

Voor wie?

Elke KMO bij wie vanaf oktober 2015 tot april 2016 (op basis van de BTW aangiften) een vermindering van 30% van de omzet werd geconstateerd.

Een onderneming kan hiervan genieten tot 31/12/2016.

Kredietmodaliteiten ?

 • Investeringskrediet: maximum 250.000 €.
 • Doelstelling: thesaurie
 • Rentevoet: 4 %
 • Vrijstelling in kapitaal : tot 31/12/2016
 • Terugbetalingsduur : 1 tot 3 jaar (de vrijstellingsperiode inbegrepen).
 • Financiële analyse en begeleiding door Brustart, dochtermaatschappij van de GIMB groep.
 • Waarborg toegestaan door het Brussels waarborgfonds
 • Duur van de waarborg van het Fonds = duur van het krediet van Brustart.

 

Bron: http://www.finance.brussels/nl/news/crisiskredieten-na-de-aanslagen

Laat een reactie achter