Deze wet van 2009 biedt bedrijven, hun schuldeisers en de rechtbank van koophandel nieuwe, concrete instrumenten. Elk bedrijf, natuurlijke persoon of vennootschap waarvan de continuïteit op korte of middellange termijn wordt bedreigd, kan deze nieuwe procedure inroepen. Een van de belangrijkste aspecten van deze wet heeft betrekking op de procedure van gerechtelijke reorganisatie. Dankzij deze procedure kan het bedrijf uitstel bekomen om “een minnelijke schikking” te treffen met bepaalde schuldeisers, een “collectief akkoord” te sluiten met betrekking tot een reorganisatieplan, of een volledige of gedeeltelijke “overdracht” te regelen.

Let op!

De wet voorziet de tussenkomst van een “bedrijfsbemiddelaar” op wie de schuldenaar beroep kan doen voor een vlotter verloop van de bedrijfsreorganisatie.

Laat een reactie achter