FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 23.05.2016), heeft het artikel 77/1 § 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast, voor wat betreft de economische werkloosheid voor bedienden.  De wet bevestigt in de eerste plaats dat de onderneming…

Lees meer

Bij gebrek aan werk, kon een onderneming in moeilijkheden een werknemer tijdelijk op inactiviteit zetten. In dat geval krijgt de werknemer een werkloosheidsuitkering voor de dagen dat hij niet werkt. In de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016, heeft de Commissie Sociale Zaken op 13 april 2016 een aanpassing van de regelgeving goedgekeurd.…

Lees meer