Persmededeling van 22/04/2016 Kris Peeters

FOD Werkgelegenheid te Brussel, die de aanvragen tot tijdelijke werkloosheid behandelt.

FOD Werkgelegenheid te Brussel, die de aanvragen tot tijdelijke werkloosheid behandelt.

Uit de cijfers van de RVA blijkt dat er sinds de aanslagen tot nog toe 2.700 aangiften van tijdelijke werkloosheid door overmacht waren vanwege 1.020 verschillende werkgevers, alles samen 23.000 werknemers.

De werkloosheidsbureaus van de RVA behandelden sinds de aanslagen 1.944 dossiers, stuk voor stuk met gunstig gevolg.

In normale tijden ontvangt de RVA honderd tot 200 dergelijke aanvragen. In maart waren het er wel al 1.502“, licht Minister van Werk Kris Peeters toe.

Ondernemingen uit Brussel en Vlaams-Brabant die hun personeel (arbeiders en bedienden) als gevolg van de terreuraanslagen van 22 maart niet aan het werk kunnen houden, kunnen tot 30 juni onvoorwaardelijk een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Voor ondernemingen buiten Brussel en Vlaams-Brabant is de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook mogelijk tot 30 juni, maar mits motivering.

Overmacht veronderstelt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt. Ook het stelsel ‘tijdelijke werkloosheid om economische redenen’ is een optie, voor arbeiders en, onder specifieke voorwaarden, ook voor bedienden.

We helpen werkgevers en werknemers zo een moeilijke periode te overbruggen. Op die manier vermijden we ontslagen en, erger, faillissementen. We doen dit in een context die al moeilijk is, maar we doen hiermee het juiste. Niet helpen komt ons uiteindelijk als samenleving duurder te staan”, vindt vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenaangelegenheden Kris Peeters.

Laat een reactie achter