BECI stelt een reeks hulpmiddelen ter beschikking van ondernemingen die hun veerkracht willen opdrijven. Die hulpmiddelen werden ontwikkeld binnen het project ResilieNtWEB en bieden ondernemingen de kans om nieuwe economische modellen en strategieën op basis van eco-innovatie te verkennen, te evalueren en te ontwikkelen.

Heel wat ondernemingen hebben het moeilijk in de huidige economische en sociale context. Na de eerste noodmaatregelen om het hoofd boven water te houden, moet een onderneming kijken hoe zij zich kan aanpassen aan de nieuwe situatie. In een wereld die voortdurend verandert, wint alleen wie anticipeert op de veranderingen en zich snel weet aan te passen. Innoveren op elk niveau van de onderneming, nieuwe pistes verkennen en nieuwe ideeën testen: het zijn de onoverkomelijke sleutels tot succes. Maar hoe kan een kmo innoveren? Hoe kunnen we het best inspelen op de nieuwe socio-economische modellen die overal opduiken? Hoe kunnen we een bedrijfsstrategie ontwikkelen en invoeren die steunt op innovatie en geïnspireerd is op de kringloop- en samenwerkingseconomie?

BECI zoekt samen met u het antwoord op deze vragen. Wij stellen een reeks hulpmiddelen ter beschikking waarmee ondernemingen hun veerkracht kunnen opdrijven. Die hulpmiddelen werden ontwikkeld binnen het project ResilieNtWEB en bieden ondernemingen de kans om nieuwe economische modellen en strategieën op basis van innovatie te verkennen, te evalueren en te ontwikkelen.

  1. De Resilience QuickScan is een korte vragenlijst om te achterhalen waar uw onderneming het goed doet op het vlak van veerkracht en waar ruimte is voor verbetering. De lijst is online beschikbaar: http://resilientweb.eu/quickscan.
  2. De Resilience Design Guide stelt de methode voor en de verschillende hulpmiddelen die uw onderneming nodig heeft om veerkrachtiger te worden.
  3. Het Business Model Canvas (BMC), is een internationaal erkend hulpmiddel (gratis beschikbaar met een CC-BY-SA-licentie) om op basis van samenwerking een onderneming te creëren die waarde voortbrengt, verdeelt en opvangt.
  4. De Resilience Design-kaarten illustreren telkens een principe van veerkrachtig design. Met deze kaarten kan elke onderneming aan biomimetica doen. Zij helpen u meer innoverende producten en diensten te ontwikkelen, geïnspireerd op de principes van de kringloopeconomie.
  5. De Resilience Principles Map illustreert de onderlinge connecties tussen de principes van veerkrachtige innovatie en helpt u een innovatietraject uit te werken dat zinvol is voor uw onderneming.

Al deze hulpmiddelen worden u gratis aangeboden (met een CC-NC-ND-licentie), in de vorm van een gereedschapskist, de Resilience Design Toolkit. U kunt ze direct downloaden op de website van ResilieNtWEB of ze aanvragen bij BECI, op het adres green@beci.be.

Laat een reactie achter